Đam mỹ Nam nam sinh tử

Top truyện Đam mỹ Nam nam sinh tử ngắn hoàn


#1
Cấp Yêu Đích Ngươi
SaiLee - Hoàn 6 ch.
4.35 sao bởi 11 thành viên
HE
Hiện đại
Ngược
#2
Gia Tộc Quái Dị
- Hoàn 5 ch.
4.1 sao bởi 11 thành viên
HE
Hiện đại
Ấm áp
#3
Chuột Túi Xã Hội Đen
Vạn Tiểu Mê - Hoàn 12 ch.
4.05 sao bởi 17 thành viên
1×1
Đô Thị
Hiện đại đô thị

Truyện Đam mỹ Nam nam sinh tử hoàn hay nhất