Sotsoat Blog

Đam mỹ Nam nam sinh tử

Sinh tử văn (生子文) – đây là 1 thể loại khá được ưa chuộng. Nam nhân yêu nhau thường không thể duy trì nòi giống. Để giải quyết vấn đề này, tác giả thường cho nhân vật của mình có khả năng sinh con. Các nguyên nhân dẫn đến việc nam nhân có thể có thụ tinh được thường song tính, khoa học hiện đại, loại thuốc đặc biệt, cơ thể và khí chất khác người, luyện võ công nào đó ( cổ trang), …

Tương tự Đam mỹ Nam nam sinh tử

Sinh tử văn…Nam nam sinh tử

Đam mỹ Nam nam sinh tử hoàn hay nhất

xem thêm