Đam mỹ Mỹ thụ

Top truyện Đam mỹ Mỹ thụ ngắn hoàn


#1
Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế
Phong Thụ - Hoàn 14 ch.
3.9 sao bởi 12 thành viên
Cổ Đại
Cổ trang
Cung Đấu
#2
Thanh Huyền - Kawalu
Kawalu - Hoàn 12 ch.
3.6 sao bởi 11 thành viên
Cổ Đại
Ngược
Cổ trang

Truyện Đam mỹ Mỹ thụ hoàn hay nhất