Đam mỹ Lãng mạn

Top truyện Đam mỹ Lãng mạn ngắn hoàn


#1
Ngưu Lang Điếm Lý Tô Lai Đích Nam Hữu (Trong Cửa Hàng Ngưu Lang Mướn Được Bạn Trai)
DOMOTO1987 - Hoàn 14 ch.
4.45 sao bởi 13 thành viên
HE
Đô Thị
Đô thị tình duyên
#2
Chết Đuối
Nara Kagerou - Hoàn 6 ch.
2.4 sao bởi 11 thành viên
Hiện đại
Đoản văn
Phương Tây

Truyện Đam mỹ Lãng mạn hoàn hay nhất