Danh sách thể loại
Đam mỹ Kiếm Hiệp

Top truyện đam mỹ Kiếm Hiệp ngắn hoàn


#1

Long Duyên (Tập 1)
Đại Phong Quát Quá - Hoàn 9 ch.
4.7 sao bởi 10 thành viên

#2

Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên

#3

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc
Lâm Bội - Hoàn 12 ch.
4.15 sao bởi 17 thành viên

#4

Lưỡng Trọng Thiên
Nguyệt Bội Hoàn - Hoàn 10 ch.
3.85 sao bởi 15 thành viên

#5

Trượt Chân
Bùi Lễ - Hoàn 18 ch.
3.8 sao bởi 16 thành viên

Truyện đam mỹ Kiếm Hiệp hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0