Sotsoat Blog

Đam mỹ Kiếm Hiệp đoản văn hoàn


#1

Long Duyên (Tập 1)
Đại Phong Quát Quá - Hoàn 9 ch.
4.7 sao bởi 10 thành viên

#2

Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên

Đam mỹ Kiếm Hiệp hoàn hay nhất

xem thêm