Đam mỹ Kiếm Hiệp

Top truyện Đam mỹ Kiếm Hiệp ngắn hoàn


#1
Long Duyên (Tập 1)
Đại Phong Quát Quá - Hoàn 9 ch.
4.7 sao bởi 10 thành viên
Cổ Đại
Huyền Huyễn
#2
Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên
HE
Cổ Đại
Cổ trang
#3
Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc
Lâm Bội - Hoàn 12 ch.
4.15 sao bởi 17 thành viên
Cổ Đại
Cổ trang
Giang hồ

Truyện Đam mỹ Kiếm Hiệp hoàn hay nhất