Danh sách thể loại
Đam mỹ Huynh đệ

Top truyện đam mỹ Huynh đệ ngắn hoàn


#1

Cúc Đãng
Lâm Quải Nhi - Hoàn 10 ch.
4.6 sao bởi 16 thành viên

#2

Bẫy Rập Ôn Nhu
Mông Diện Tiểu Phiên Gia - Hoàn 5 ch.
4.5 sao bởi 21 thành viên

#3

Thác Dục
Tiểu Tiểu Ái - Hoàn 10 ch.
3.85 sao bởi 15 thành viên

#4

Vì H Mà Tồn Tại
Quân Nhược Tĩnh An - Hoàn 2 ch.
3.75 sao bởi 20 thành viên

#5

Phục Hợp
Dạ Thanh - Hoàn 17 ch.
3.6 sao bởi 52 thành viên

Truyện đam mỹ Huynh đệ hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0