Đam mỹ Huynh đệ

Top truyện Đam mỹ Huynh đệ ngắn hoàn


#1
Cúc Đãng
Lâm Quải Nhi - Hoàn 10 ch.
4.6 sao bởi 16 thành viên
Cổ Đại
Sinh tử
SM
#2
Bẫy Rập Ôn Nhu
Mông Diện Tiểu Phiên Gia - Hoàn 5 ch.
4.5 sao bởi 21 thành viên
Đoản văn
Niên hạ
1 x 1
#3
Thác Dục
Tiểu Tiểu Ái - Hoàn 10 ch.
3.85 sao bởi 15 thành viên
Ngược
Xuyên Không
Nhất thụ nhất công

Truyện Đam mỹ Huynh đệ hoàn hay nhất

Hiển thị 1 - 7 trên 24 truyện