Sotsoat Blog

Đam mỹ Hài Hước

Tương tự Đam mỹ Hài Hước

HàiHài

Thể loại con của Đam mỹ Hài Hước

Oan giaHoan hỉ oan gia

Đam mỹ Hài Hước đoản văn hoàn


#1

Viên Kẹo Nhỏ
Đạo Đạo Lĩnh - Hoàn 19 ch.
4.85 sao bởi 12 thành viên

#2

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng
Viêm - Hoàn 16 ch.
4.8 sao bởi 33 thành viên

Đam mỹ Hài Hước hoàn hay nhất

xem thêm