Đam mỹ Hài

Top truyện Đam mỹ Hài ngắn hoàn


#1
Quốc Vương Và Gương Thần
Mông Toa - Hoàn 6 ch.
4.75 sao bởi 29 thành viên
Hài Hước
Đoản văn
Đam mỹ ngắn
#2
Đặc Điển Xà Qúy Phi
Thiên Nhất - Hoàn 10 ch.
4.35 sao bởi 29 thành viên
HE
Cổ Đại
Hài Hước
#3
Dụ Đạo Công Thức
Qua Thục Để Lạc - Hoàn 8 ch.
4.3 sao bởi 11 thành viên
Hiện đại
Ấm áp
Đoản văn nhiều chương

Truyện Đam mỹ Hài hoàn hay nhất