Sotsoat Blog

Đam mỹ H văn

Còn được biết với tên gọi khác là đam mỹ H, đam mỹ sắc đi sâu vào miêu tả những cảnh nóng, quan hệ xác thịt giữa các nhân vật. Truyện không thích hợp với những bạn nhỏ tuổi.

Tương tự Đam mỹ H văn

Cao HHH vănCó HH văn

Thể loại con của Đam mỹ H văn

SMSong tính3pĐiều giáoNPNpSM

Đam mỹ H văn đoản văn hoàn


#1

Hương Thảo Thúc Tình
Bạch Hải Đường - Hoàn 13 ch.
4.45 sao bởi 10 thành viên

#2

Cách Vách Trúc Mã
Hủ Phi - Hoàn 7 ch.
4.4 sao bởi 20 thành viên

Đam mỹ H văn hoàn hay nhất

xem thêm