Sotsoat Blog

Đam mỹ H

Còn được biết với tên gọi khác là đam mỹ H, đam mỹ sắc đi sâu vào miêu tả những cảnh nóng, quan hệ xác thịt giữa các nhân vật. Truyện không thích hợp với những bạn nhỏ tuổi.

Tương tự Đam mỹ H

Cao HHH vănCó HH văn

Thể loại con của Đam mỹ H

SMSong tính3pĐiều giáoNPNpSM

Đam mỹ H đoản văn hoàn


#1

Miêu Trảo Dữ Lang Vĩ Ba
Mặc Vũ Yên Dạ - Hoàn 5 ch.
4.9 sao bởi 18 thành viên

#2

Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
Đan Se Đích Hoa - Hoàn 17 ch.
4.2 sao bởi 23 thành viên

Đam mỹ H hoàn hay nhất

xem thêm