Danh sách thể loại
Đam mỹ Giang hồ

Top truyện đam mỹ Giang hồ ngắn hoàn


#1

Sa Lạp
Bùi Lễ - Hoàn 14 ch.
4.5 sao bởi 11 thành viên

#2

Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên

#3

Phượng Quy Vân
Hương Phẩm Tử Hồ - Hoàn 11 ch.
4.3 sao bởi 13 thành viên

#4

Yểm Nguyệt
Hoa Dung Đạo - Hoàn 16 ch.
4.25 sao bởi 22 thành viên

#5

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc
Lâm Bội - Hoàn 12 ch.
4.15 sao bởi 17 thành viên

Truyện đam mỹ Giang hồ hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.24.0