Đam mỹ Cường cường

Top truyện Đam mỹ Cường cường ngắn hoàn


#1
Yên Tri Phi Hồ
Phiền Lạc - Hoàn 10 ch.
4.8 sao bởi 11 thành viên
HE
Cổ Đại
Cung Đấu
#2
Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
Đào Chi Yêu - Hoàn 4 ch.
4.3 sao bởi 17 thành viên
HE
Đoản văn
Sủng
#3
Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi
Điềm Tửu Chử Miêu Nương - Hoàn 18 ch.
4.3 sao bởi 32 thành viên
Hài Hước
Chủ thụ
Tương lai

Truyện Đam mỹ Cường cường hoàn hay nhất