Đam mỹ Cường công cường thụ

Top truyện Đam mỹ Cường công cường thụ ngắn hoàn


#1
Lạc Hoa Hữu Ý
Trần Sắc - Hoàn 20 ch.
4.6 sao bởi 11 thành viên
HE
Cổ Đại
Ngược
#2
Xà Ngã Kỵ Thùy
Mê Dương - Hoàn 12 ch.
4.4 sao bởi 12 thành viên
HE
Hiện đại
Nhất công nhất thụ
#3
Thắng Giả Vi Vương
Xà Hạt Điểm Điểm - Hoàn 20 ch.
4.3 sao bởi 35 thành viên
HE
Sắc
Đô Thị

Truyện Đam mỹ Cường công cường thụ hoàn hay nhất