Đam mỹ Công sủng thụ

Top truyện Đam mỹ Công sủng thụ ngắn hoàn


#1
Mạch Thượng Hoa Khai
Hắc Bạch Kiếm Yêu - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 35 thành viên
HE
Cổ Đại
Ấm áp
#2
Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà
Sơ Hòa - Hoàn 9 ch.
4.8 sao bởi 16 thành viên
HE
Hiện đại
Đoản văn
#3
Một Chút Cũng Không Giống Chàng Jack Sue Trong Mary Sue
Tề Sở - Hoàn 17 ch.
4.4 sao bởi 15 thành viên
Xuyên Không
Sủng
Vườn trường

Truyện Đam mỹ Công sủng thụ hoàn hay nhất