Sotsoat Blog

Đam mỹ Cổ trang

Cung đình, giang hồ, hay một xã hội tưởng tượng nào đó mà các nhân vật ăn mặc như người thời xưa.

Tương tự Đam mỹ Cổ trang

Cổ trangĐam mỹ cổ trangCổ trang

Đam mỹ Cổ trang đoản văn hoàn


#1

Cô Dâu Giả
Tử nguyệt - Hoàn 11 ch.
4.75 sao bởi 23 thành viên

#2

Bán Lộ Cầm Quân
Lăng Báo Tư - Hoàn 10 ch.
4.7 sao bởi 15 thành viên

Đam mỹ Cổ trang hoàn hay nhất

xem thêm