Sotsoat Blog

Đam mỹ Có H

Còn được biết với tên gọi khác là đam mỹ H, đam mỹ sắc đi sâu vào miêu tả những cảnh nóng, quan hệ xác thịt giữa các nhân vật. Truyện không thích hợp với những bạn nhỏ tuổi.

Tương tự Đam mỹ Có H

Cao HHH vănCó HH văn

Thể loại con của Đam mỹ Có H

SMSong tính3pĐiều giáoNPNpSM

Đam mỹ Có H đoản văn hoàn


#1

[Đoản Văn] Tín Hiệu Bão
Tạp Bỉ Khâu - Hoàn 7 ch.
4.9 sao bởi 11 thành viên

#2

Khổng Tước Thích Khóc
Sơn u Quân - Hoàn 20 ch.
4.9 sao bởi 20 thành viên

Đam mỹ Có H hoàn hay nhất

xem thêm