Sotsoat Blog

Đam mỹ Cổ Đại

Cung đình, giang hồ, hay một xã hội tưởng tượng nào đó mà các nhân vật ăn mặc như người thời xưa.

Tương tự Đam mỹ Cổ Đại

Cổ trangĐam mỹ cổ trangCổ trang

Đam mỹ Cổ Đại đoản văn hoàn


#1

Mạch Thượng Hoa Khai
Hắc Bạch Kiếm Yêu - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 35 thành viên

#2

Luyến Luyến Nguyệt Nha Loan
Lăng Báo Tư - Hoàn 10 ch.
4.85 sao bởi 12 thành viên

Đam mỹ Cổ Đại hoàn hay nhất

xem thêm