Đam mỹ Chủ công

Top truyện Đam mỹ Chủ công ngắn hoàn


#1
Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Hoàn 8 ch.
4.75 sao bởi 22 thành viên
HE
Hiện đại
Ngọt ngào
#2
Mỹ Nhân Ngư
Áo Lợi Thu - Hoàn 10 ch.
4.75 sao bởi 14 thành viên
HE
Hiện đại
Đoản văn
#3
Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!
Phương Truật - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 27 thành viên
Hiện đại
Đoản văn
Sủng

Truyện Đam mỹ Chủ công hoàn hay nhất