Sotsoat Blog

Đam mỹ Cao H

Còn được biết với tên gọi khác là đam mỹ H, đam mỹ sắc đi sâu vào miêu tả những cảnh nóng, quan hệ xác thịt giữa các nhân vật. Truyện không thích hợp với những bạn nhỏ tuổi.

Tương tự Đam mỹ Cao H

Cao HHH vănCó HH văn

Thể loại con của Đam mỹ Cao H

SMSong tính3pĐiều giáoNPNpSM

Đam mỹ Cao H đoản văn hoàn


#1

Tù Binh Của Ông Trùm Mafia
Thanh Tĩnh - Hoàn 10 ch.
4.75 sao bởi 63 thành viên

#2

Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?
Lạt Kê Kê - Hoàn 14 ch.
4.5 sao bởi 29 thành viên

Đam mỹ Cao H hoàn hay nhất

xem thêm