Sotsoat Blog

Đam mỹ BE

Đam mỹ BE đoản văn hoàn


#1

Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm
温柔的蝎子 (Bọ Cạp Dịu Dàng) - Hoàn 6 ch.
4.65 sao bởi 61 thành viên

#2

Tử Tâm Thế Thân
Nô Ngọc. - Hoàn 11 ch.
4.4 sao bởi 28 thành viên

Đam mỹ BE hoàn hay nhất

xem thêm