Danh sách thể loại
Đam mỹ ABO

Top truyện đam mỹ ABO ngắn hoàn


#1

Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha Tiên Sinh
Đào Chi Yêu - Hoàn 4 ch.
4.3 sao bởi 17 thành viên

#2

Băng Sơn Nguyên Soái Thích Oánh Tôi
Điềm Tửu Chử Miêu Nương - Hoàn 18 ch.
4.3 sao bởi 32 thành viên

#3

Hệ Thảo VS Giáo Thảo
Khinh Điểm - Hoàn 9 ch.
4.1 sao bởi 13 thành viên

#4

Quấn Riết Vào Nhau
Nam Chi - Hoàn 20 ch.
3.85 sao bởi 20 thành viên

#5

Đế Vương Hồ Dương Trừng
Superpanda - Hoàn 3 ch.
3.7 sao bởi 10 thành viên

Truyện đam mỹ ABO hoàn hay nhất

xem thêm

  • © Copyright sotsoat.com@3.26.0