Đam mỹ 1x1

Top truyện Đam mỹ 1x1 ngắn hoàn


#1
Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng
Viêm - Hoàn 16 ch.
4.8 sao bởi 33 thành viên
HE
Ngược
Hài Hước
#2
Nhà Có Hồ Ly Tinh
Hương Phẩm Tử Hồ - Hoàn 10 ch.
4.45 sao bởi 12 thành viên
HE
Hiện đại
Huyền Huyễn
#3
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống
Mê Dương - Hoàn 12 ch.
4.3 sao bởi 16 thành viên
Hiện đại
Cao H
Đại thúc thụ

Truyện Đam mỹ 1x1 hoàn hay nhất