Đam mỹ 1v1

Top truyện Đam mỹ 1v1 ngắn hoàn


#1
Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm
Không Mộng - Hoàn 7 ch.
4.35 sao bởi 16 thành viên
Cổ Đại
Đoản văn
Quân thần
#2
Chí Tử Bất Du
Băng Long - Hoàn 18 ch.
4.1 sao bởi 13 thành viên
HE
Hiện đại
Điền Văn
#3
Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)
Trường Vụ - Hoàn 19 ch.
3.8 sao bởi 14 thành viên
HE
Hài Hước
Điền Văn

Truyện Đam mỹ 1v1 hoàn hay nhất